4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG 

5. Srpski kongres o putevima / 30 - 31. maj 2024.

Teme kongresa

Putevi oblikuju život modernog društva i određuju tokove budućeg razvoja. Kroz odnos društva prema putevima, kao i kroz odnos puteva prema prirodi, ogleda se odnos društva prema svojoj okolini ali i prema sebi samom. Odgovorno odlučivanje, zasnovano na novim tehnologijama planiranja i projektovanja, kao i građenje, bazirano na modernim tehnikama materijalizacije projektnih zamisli, dobre ideje pretočiće u još bolju putnu infrastrukturu. Ove nepobitne činjenice oblikuju i teme kongresa o putevima:

• Planiranje i projektovanje – Primeri i iskustva

• Planiranje i projektovanje - Nove tehnologije

• Upravljanje, građenje i održavanje puteva

• ITS i nove tehnologije u saobraćaju

• Efikasnost i bezbednost saobraćaja na putevima

• Održivi razvoj i zaštita životne sredine

Pozivamo domaće i inostrane stručnjake da po zadatim temama iznesu svoja saznanja i viđenja, i da sa učesnicima kongresa podela svoja iskustva. Prilikom prijavljivanja i dostavljanja apstrakata, molimo vas da obavezno navedete za koju temu kongresa prijavljujete apstrakt, odnosno rad.

[ PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA KONGRESU PREKO FORMULARA ILI
EMAIL-om: office@kongresoputevima.rs ]


 

 

all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" i JP Putevi Srbije / design: © 2015 / www.omnibus.rs