4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG 
 

5. Српски конгрес о путевима / 30 - 31. мај 2024.

Теме конгреса

Путеви обликују живот модерног друштва и одређују токове будућег развоја. Кроз однос друштва према путевима, као и кроз однос путева према природи, огледа се однос друштва према својој околини али и према себи самом. Одговорно одлучивање, засновано на новим технологијама планирања и пројектовања, као и грађење, базирано на модерним техникама материјализације пројектних замисли, добре идеје преточиће у још бољу путну инфраструктуру. Ове непобитне чињенице обликују и теме конгреса о путевима:

• Планирање и пројектовање – Примери и искуства

• Планирање и пројектовање - Нове технологије

• Управљање, грађење и одржавање путева

• ITS и нове технологије у саобраћају

• Ефикасност и безбедност саобраћаја на путевима

• Одрживи развој и заштита животне средине

Позивамо домаће и иностране стручњаке да по задатим темама изнесу своја сазнања и виђења, и да са учесницима конгреса подела своја искуства. Приликом пријављивања и достављања апстраката, молимо вас да обавезно наведете за коју тему конгреса пријављујете апстракт, односно рад.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНГРЕСУ ПРЕКО ФОРМУЛАРА ИЛИ
EMAIL-ом: office@kongresoputevima.rs

 

 

 

 

 

 

all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" i ЈП “Путеви Србије” / дизајн: © 2015 / www.omnibus.rs