4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG 

5. Srpski kongres o putevima / 30 - 31. maj 2024.

Naučni i organizacioni odbor

Naučni odbor

- Prof.dr Vladan Tubić, kopredsednik, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Sanja Fric, kopredsednik, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Draženko Glavić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Goran Mladenović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof. dr Miloš Stanić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof. dr Marijo Vidas, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof. dr Nikola Čelar, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Nemanja Stepanović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Biljana Abolmasov, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Vuk Bodanović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
- V.prof.dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
- Prof.dr Marija Malenkovska Todorova, Fakultet tehničkih nauka, Bitola, Severna Makedonija
- V.prof.dr Zlatko Zafirovski, Građevinski fakultet Univerziteta u Skoplju,Severna Makedonija
- Prof.dr Goran Mijoski, Građevinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija
- V.prof.dr Slobodan Ognjenović, Građevinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija
- V.prof.dr Aleksandar Stevanović, Swanson Engineering, University of Pittsburgh
- V.prof. Marko Subotić, Saobraćajni fakultet, Doboj, Bosna i Hercegovina
- Doc. dr Marina Milenković, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Vladan Ilić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Đorđe Mitrović, JP „Putevi Srbije“
- Prof.dr Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
- Prof. Gianlucca Dell’Aqua, PhD, University Federico II, Napulj, Italija
- Doc.dr Francesca Russo, University Federico II, Napulj, Italija
- V.prof.dr Irena Ištoka Otković, Građevinski fakultet u Osijeku, Hrvatska
- Doc.dr Biljana Ivanović, Građevinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore
- Doc.dr Miloš Šešlija, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Organizacioni odbor

- Ivan Andrić, predsednik odbora, PZP Valjevo
- Dušan Savković, Mott MacDonald , predsednik Srpskog društva za puteve "Via-Vita"
- Aleksandar Milentijević, JP "Putevi Beograda"
- Zvonimir Marković, "Srbijaautoput”
- Vidosav Stefanović, "VS INFRA DESIGN”
- Valbona Samardžija, JP "Putevi Beograda"
- Biljana Vuksanović, Srpsko društvo za puteve "Via-Vita"


all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" i JP Putevi Srbije / design: © 2015 / www.omnibus.rs