4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG

 

4. Srpski kongres o putevima / 2- 3. jun 2022.

Naučni i organizacioni odbor

Naučni odbor

- Prof.dr Vladan Tubić, kopredsednik, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Sanja Fric, kopredsednik, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Goran Mladenović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Dejan Gavran, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Zoran Radić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Selimir Lelović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Sanja Jocković, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Draženko Glavić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Nikola Čelar, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doc.dr Vladan Ilić, master inž.građ., Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Miloš Stanić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- V.prof.dr Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Krsto Lipovac, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Prof.dr Biljana Abolmasov, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
- Dr Jelena Ćirilović, Institut IMS a.d., Beograd
- Đorđe Mitrović, JP „Putevi Srbije“, Beograd
- V.prof.dr Zlatko Zafirovski, Građevinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija
- V.prof.dr Slobodan Ognjenović, Građevinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija
- Prof.dr Goran Mijoski, Građevinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija
- V.prof.dr Marija Malenkovska Todorova, Fakultet tehničkih nauka, Bitola, Severna Makedonija
- V.prof.dr Igor Jokanović, Građevinski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
- Prof.dr Dragan Lukić, Građevinski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
- V.prof.dr Bojan Matić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
- Prof.dr Đorđe Uzelac, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
- Prof.dr Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
- Prof. Gianlucca Dell’Aqua, PhD, University Federico II, Napulj, Italija
- Doc.dr Francesca Russo, University Federico II, Napulj, Italija
- Doc.dr Miloš Mladenović, Aalto University, Finska
- Prof. Cesar Queiroz, PhD, P.E., former World Bank Highways Advisor, SAD
- V.prof.dr Aleksandar Stevanović, Swanson Engineering, University of Pittsburgh
- Doc.dr Biljana Ivanović, Građevinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore
- V.prof.dr Irena Ištoka Otković, Građevinski fakultet u Osijeku, Hrvatska
- Doc.dr Ivan Isailović, TPA, GbmH, Keln, Nemačka
- Prof.dr Nebojša Radović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
- Doc. dr Miloš Šešlija, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Organizacioni odbor

- Ivan Andrić, predsednik odbora , PZP Valjevo
- Biljana Vuksanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije
- Valbona Samardžija, Institut za puteve a.d., Beograd
- Zvonimir Marković, Srbijaautoput, Beograd
- Josip Logarušić, Šidprojekt, Šid
- Marko Cigić, Vojvodinaput, Novi Sad


all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" i JP Putevi Srbije / design: © 2015 / www.omnibus.rs