4. Srpski kongres o putevima
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG

 

4. Српски конгрес о путевима / 2 - 3. јун 2022.

Научни и организациони одбор

Научни одбор

- Проф.др Владан Тубић, копредседник, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
- Доц.др Сања Фриц, копредседник, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- В.проф.др Горан Младеновић, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- В.проф.др Дејан Гавран, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- В.проф.др Зоран Радић, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- Доц.др Селимир Леловић, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- Доц.др Сања Јоцковић, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- В.проф.др Драженко Главић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
- В.проф. др Никола Челар, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
- Доц.др Владан Илић, мастер инж.грађ., Грађевински факултет Универзитета у Београду
- Проф.др Јован Деспотовић, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- В.проф.др Милош Станић, Грађевински факултет Универзитета у Београду
- В.проф.др Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
- Проф.др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
- Проф.др Биљана Аболмасов, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду
- Др Јелена Ћириловић, Институт ИМС а.д.
- Ђорђе Митровић, ЈП „Путеви Србије“
- В.проф.др Златко Зафировски, Грађевински факултет Универзитета у Скопљу, Северна Македонија
- В.проф.др Слободан Огњеновић, Грађевински факултет Универзитета у Скопљу, Северна Македонија
- Проф.др Горан Мијоски, Грађевински факултет Универзитета у Скопљу, Северна Македонија
- В.проф.др Марија Маленковска Тодорова, Факултет техничких наука, Битола, Северна Македонија
- В.проф.др Игор Јокановић, Грађевински факултет, Суботица, Универзитет у Новом Саду
- Проф.др Драган Лукић, Грађевински факултет, Суботица, Универзитет у Новом Саду
- В.проф.др Бојан Матић, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
- Проф.др Ђорђе Узелац, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
- Проф.др Стјепан Лакушић, Грађевински факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска
- Prof. Gianlucca Dell’Aqua, PhD, University Federico II, Напуљ, Италија
- Doc.dr Francesca Russo, University Federico II, Напуљ, Италија
- Doc.dr Miloš Mladenović, Aalto University, Финска
- Prof. Cesar Queiroz, PhD, P.E., former World Bank Highways Advisor, САД
- В.проф.др Александар Стевановић, Swanson Engineering, University of Pittsburgh
- Доц.др Биљана Ивановић, Грађевински факултет у Подгорици, Универзитет Црне Горе
- В.проф.др Ирена Иштока Отковић, Грађевински факултет у Осијеку, Хрватска
- Доц.др Иван Исаиловић, TPA, GbmH, Келн, Немачка
- Проф.др Небојша Радовић, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
- Доц.др Милош Шешлија, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Организациони одбор

- Иван Андрић, председник одбора, ПЗП Ваљево
- Биљана Вуксановић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
- Валбона Самарџија, Институт за путеве а.д., Београд
- Звонимир Марковић, Србијааутопут, Београд
- Јосип Логарушић, Шидпројект, Шид
- Марко Цигић, Војводинапут, Нови Сад

 

all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" i ЈП “Путеви Србије” / дизајн: © 2015 / www.omnibus.rs